Ostukorv
Ostukorvis tooteid  0

MEIE KAUPLUS TÖÖTAB TAVAPÄRASE GRAAFIKU ALUSEL
E-R 10.00-18.00
L 11.00-16.00

  
  Ballistiline kaitse  KINKEKAARDID  SÖÖK  VIBUD  AIRSOFTRELVAD JA -TARVIKUD  PÜROTEHNIKA  TRUE UTILITY  MILITAARVARUSTUS  KÄEPIDEMED JA HARKJALAD  SIHIKUD JA SIHIKUALUSED  TULIRELVADELE  RIIETUS JA JALATSID  MÕÕGAD, NOAD, PISTODAD  ÕHKRELVAD  STARDIPÜSTOLID  AMMUD  TURVATÖÖTAJALE  KÄEKELLAD  RAADIOSAATJAD  MATKATARBED  TREENINGVAHENDID  MÄRGID JA EMBLEEMID  RELVAVÄRVID  RELVAKAPID JA SEIFID  VARIA  MEDITSIINIVAHENDID  MÄNGUASJAD  ANNAME AU

  
Täpsem otsing

Vali valuuta:

Valuuta

Tootjad


Soodsad veel...
Baofeng Dual PTT raadiosaatja kõlar-mikrofon
Baofeng Dual PTT raadiosaatja kõlar-mikrofon
€14.90
€11.90
 

OMA SILM ON
KUNINGAS

Soovid meie kaupa näha ja katsuda ?
Astu läbi meie kauplusest. Asume Tallinnas, Veerenni 15.
Kuidas tellida
 
TINGIMUSED

Üldtingimused

Üldised tingimused kehtivad Relvad.ee e-poe klientide (edaspidi Klient) ja veebikeskkonna omaniku OÜ Moonray vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja OÜ Moonray vahelisi suhteid OÜ Moonray hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

OÜ Moonray jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hindu ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.relvad.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

OÜ Moonray ja Klient soovivad kaubelda OÜ Moonray veebilehekülje www.relvad.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. OÜ Moonray e-poes tellimust vormistades ning makset sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus.


Hinnad Relvad.ee e-poes

OÜ Moonray e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%. Hinnad e-poes ja müügisalongis võivad erineda!
Kauba transpordi hind OÜ Moonray e-poes kajastub maksmisel ja ostuarvel.
Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või juurde tasuda kohaletoimetamise eest OÜ Moonray poolt esitatud arve alusel. OÜ Moonray jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.


Vastutus ja vääramatu jõud

OÜ Moonray vastutab Kliendi ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Klient vastutab OÜ Moonray ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
OÜ Moonray ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.


Muud tingimused

OÜ Moonray kasutab kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. OÜ Moonray ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.
Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad klient ja OÜ Moonray Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka OÜ Moonray-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse.
Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Täpsem info. www.komisjon.ee


Pretensioonide esitamine ja toodete tagastamine

Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11.ptk.; paragrahv 218(2)) on Kliendil õigus pretensioone esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
Klient võib toote lepingutingimustele mittevastavuse korral nõuda toote parandamist või asendamist.
Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama OÜ Moonray-d esimesel võimalusel probleemist telefoni teel 56 910 355 või e-posti aadressil info@relvad.ee kirjeldusega, kuidas ja millal oli avastatud või tekkis defekt ning võimalusel ka lisama fotod defektist.
Pretensioonide sujuvamaks lahendamiseks soovitab OÜ Moonray Kliendil hoiduda järgmistest tegevustest: - toote vale hooldamine; - tootele füüsiliste kahjustuste tekitamine; - toote remontimine Kliendi poolt; - kasutusjuhendi või kasutustingimuste mittejärgimine; - toote mittesihipärane kasutamine.
OÜ Moonray on alati valmis vastama Kliendi küsimustele toodete ja nende korrektse kasutamise ning hooldamise kohta.
Kui e-poest ostetud kaup mingil põhjusel ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, siis on Kliendil õigus see tagastada 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt (näiteks nimeline kaup: markeeritud tunnusplaadid vms).
Toote tagastamiseks tuleb esitada taotlus e-maili aadressile info@relvad.ee.
Tagastatavale kaubale peab olema lisatud ostuarve või tellimuse kinnitus.
Tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Kauba väärtuse vähenemise korral on kauplejal õigus tarbijalt nõuda väärtuse vähenemise hüvitamist. Kui pakendit ei saa lõhkumata/rikkumata avada, ei vastuta tarbija rikutud pakendi eest.
Kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud kantakse tagasi Kliendi pangaarvele 14 tööpäeva jooksul peale seda kui Klient on tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud.
Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab ostja. Kui tagastamisele kuuluv ese ei vasta tellitule, kannab tagastamiskulud kaupleja.


LEPINGUST TAGANEMISE VORM (PDF)
 
Jätkan
AIRSOFT, AIRSOFT, AIRSOFT, AIRSOFT, RELVAD, MÕÕGAD, MÕÕK, VIIKING, RAUDRÜÜ, KILP, ODA, AMB, AMMUD, ÕHKRELVAD, NOAD, NUGA, ÕHUPÜSSID, LUGER, WAFFEN, AK-47, GALIL, MOLLE, CONDOR, G&G, SRC, MILITAAR, PISTODA, PISTODAD, ACU, SELJAKOTID, SELJAKOTT, PÜSTOL, GBB, SNAIPER, PUMPPÜSS, KADA, RAGULKA, LASERSIHIK, PUNATÄPP, HOLO, OPTIKA, samurai, katana
Avaleht    Minu konto    Uued tooted    Ostukorv    Kassa    Kontakt
© 2020 Relvad.ee